MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu “ önce İnsan “ anlayışı ile Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın haklarını her alanda olduğu gibi sağlık alanında da aramaktadır. Zaten mağduriyet yaşayan müvekkillerimizin daha da mağdur olmaması adına bu alanda da yaşanan sorunları ciddi şekilde ele almaktadır.

     Sağlık Hakkı, bireyin devlet ve toplumdan sağlığının korunması, ihtiyacı halinde tedavi edilmesi ve iyileştirilmesi talebinde bulunabilmesi ve bu açıdan topluma sunulan hizmet ve imkanlardan faydalanabilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesinde ‘’Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünden tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler’’ denmek suretiyle sağlık hizmetlerinin sunumu ve bireylerin sağlığının korunması işi devlete verilmiştir.

Tıbbi Malpraktis Nedir?

      Tıbbi Malpraktis, genel hatlarıyla tıp ilmi icra edilirken, hatalı davranış veya görev ihmali sonucu bir yaralanmaya ya da zarara yol açılması durumudur. Türk Hukuk Teorisinde daha çok Hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar’’ olarak tanımlanır. Tıbbi Uygulama Hatalarının nedenlerini saymak gerekirse,

     Sağlık Personelinin Hataları:

 • Deneyimsizlik, bilgi ve beceri eksikliği
 • Meslekte Acemilik
 • Dikkatsiz ve özensiz davranma
 • Hatalı uygulama ve girişim
 • İhmal
 • Yetki sınırlarını aşan uygulama
 • Hatalı karar,
 • Mevcut bilginin özensiz ve eksik kullanımı

     Teknik Cihaz-Malzeme Hataları:

 • Uygun olmayan cihaz ve malzeme kullanımı
 • Kalibrasyon ve bakım eksikliği nedeniyle oluşan zararlar
 • İş ve İşleyiş Hataları,
 • Sağlık Hizmetinin hiç işlememesi
 • Sağlık hizmetinin kötü işlemesi
 • Sağlık hizmetinin geç işlemesi

MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sunduğumuz Başlıca Hizmetlerimiz;

 • Ölüm Nedeniyle Oluşan Maddi Zarardan kaynaklı tazminat davası açılması ve takibi
 • Bedensel Zararlardan kaynaklı tazminat davası açılması ve takibi
 • Mala ilişkin Zararlardan kaynaklı tazminat davası açılması ve takibi
 • Manevi Zararlardan Kaynaklı tazminat davası açılması ve takibi

     Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıklarına ilişkin ofisimizce özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz..

MMT HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

ZARAR VE CAN SİGORTALARINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT
İŞ KAZALARI SONRASI TAZMİNAT
Menü