Özel hukuk alanı içerisinde özellikle sözleşmeler ayrı bir öneme sahiptir. Sözleşmelerin ekonomik çıkarları en üst düzeyde koruyacak şekilde hazırlanması, anlaşmazlık durumunda oluşabilecek muhtemel sonuçların önceden değerlendirilmesi ve uygulanması sürecindeki hukuki takibi ancak deneyimli ve konusunda uzman bir ekibin sunduğu hizmet ile mümkün olacaktır.
Ayrıca Ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesinde MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kapsamlı çalışmaları vardır.

AİLE HUKUKU
İŞ HUKUKU
Menü