MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, şirketler hukuku alanındaki uzmanlığına dayanarak şirketlerin karşılaşabileceği her çeşit hukuki durumda, şirketlere danışmanlık hizmeti sunmakta ve şirketleri temsil etmektedir.

      Büromuzun, bu kapsamda sunduğu başlıca hizmetler şu şekildedir:

 • Şirket esas sözleşmesinin hazırlanması ve değiştirilmesi ,
 • Devralma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması ve süreçlerin yönetilmesi adına hukuki destek sağlanması,
 • Bölünme işlemleri ve bu işlemlerden kaynaklanan şirket paylarının ve haklarının korunması hususunda hukuki yardım sağlanması,
 • Tür değiştirme işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Şirketlerin olağan ve gündelik işlemlerinin kanunlara uygun bir şekilde yapılması adına hukuki danışmanlık,
 • Şirketin üçüncü kişilerle yapacağı ticari sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi ve feshedilmesine ilişkin hukuki destek verilmesi,
 • İç yönergelerin hazırlanması,
 • Sermaye piyasasına uygunluğun sağlanması,
 • Sermayeye yönelik işlemlerde danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin hakları ve sorumluluklarının gözetilmesi,
 • Yönetim Kurulunun yaptığı işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Genel kurul toplantılarının yapılması ve genel kurulda alınan kararların uygulanması hakkında hukuki danışmanlık,
 • Pay sahiplerinin hakları ve sorumluluklarından doğan hukuki ihtilafların çözümlenmesi adına hukuki yardım sağlanması,
 • Rekabet yasağının gündeme geldiği durumlarda hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin işlemlerde hukuki destek hizmeti sağlanması,
 • Tasfiye işlemleri süreçlerinde pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının haklarının korunması ,

Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıklarına ilişkin ofisimizce özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz..

MMT HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

ENERJİ HUKUKU
SPOR HUKUKU
Menü