MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, geçmiş deneyimlerine dayanarak miras hukuku alanında karşılaşılabilecek her türlü hukuki sorunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte hukuki işlemlerin takibini yapmaktadır.

MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sunduğumuz başlıca hizmetler:

 • Saklı paylı mirasçıların, saklı paylarına tecavüzü ortadan kaldırmak adına tenkis davası açılması ve davanın takibi
 • Saklı paylı mirasçının mirasçılıktan çıkarılmasına ilişkin hukuki yardım sunulması
 • Mirastan mal kaçırılmasının önlenmesi adına ‘muris muvazaası’ davasının açılması ve takibi
 • Miras bırakanın sağ iken diğer yasal mirasçılara yaptığı olağandışı karşılıksız kazandırmalara ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve takibi
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Vasiyetnamenin geri alınması sürecine ilişkin hukuki destek sunulması
 • Vasiyetnamenin iptal edilmesine ilişkin davaların açılması ve takibi
 • Miras sözleşmesinin hazırlanması
 • Miras sözleşmesine ilişkin iptal davası açılması ve takibi
 • Miras sebebiyle istihkak davasının açılması ve takibi
 • Miras bırakanın veya mirasçıların alacaklılarının korunmasına ilişkin davaların açılması ve takibi
 • Malvarlığının taksimi/Paylaşımı
 • Mirasın Reddi
 • Miras Ortaklığı

      Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıklarına ilişkin ofisimizce özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz..

MMT HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

KAMULAŞTIRMA HUKUKU
GAYRİMENKUL HUKUKU
Menü