MMT Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak sigorta hukukuna önem veriyoruz. Zira bu hukuk alanı ülkemizde başka ülkelere kıyasla eksik bir uygulama alanı bulmaktadır. Her ne kadar bir eksiklik olsa da vatandaşlarımız yıllar geçtikçe bu alanın önemini, karşılaştığı rizikolarla daha iyi anlamaktadır. Öyle ki ; Yapılan sigorta sözleşmeleri ile bazen zarar bazen de can sigortaları yapmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sigorta sözleşmelerini yapmaları aslında son derece isabetli bir davranış olup kendilerini 3. Bir kişinin sorumluluğu garantisine almaktadırlar. İşte bu süreçte en önemli ikinci aşama rizikonun gerçekleşerek vatandaşlarımızın zararının ortaya çıkması, bu zararın giderilebilmesi için yapılan sigorta türlerinden hangisinin ne kadar bu zararları karşılayabilecek poliçe teminatına sahip olabildiği ve bu teminatları kullanabilmeleridir.

    MMT Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak bu tür teminatlardan vatandaşlarımızın daha iyi yararlanabilmesi için hukuki destek vererek ihtiyaç duyulduğu anda ilgili sigortacıya dava açarak bu hakkın en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyoruz.

    Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesinde sigorta sözleşmesinin tanımı yapılmakta ve bazı unsurları belirtilmektedir : “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.”

    Bu sigorta sözleşmesine sözleşmesine göre Türk Ticaret Kanunundan kaynaklı 2 çeşit sigorta sözleşmesi bulunmaktadır.

 1. Zarar sigortaları sözleşmeleri
 2. Can sigortaları sözleşmeleri

MMT Hukuk ve Danışmanlık ofisi bu iki sigorta sözleşmelerinden kaynaklı tüm sigorta çeşitleri ile ilgilenmektedir. Bunlar ;

ZARAR SİGORTASINDAN KAYNAKLI SİGORTA ÇEŞİTLERİ

    1. MAL SİGORTALARI

 • Yangın Sigortaları
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
 • Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 • Yer Kayması
 • Dahili Su
 • Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması
 • Duman Ek Teminatları
 • Kar Kaybı, Kira Kaybı
 • Kiracı Sorumluluk
 • Komşuluk Sorumluluk
 • Mal Sahibi Sorumluluk
 • Hukuksal Koruma
 • DASK

    2. SORUMLULUK SİGORTALARI

 • 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Geri Çağırma Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hukuksal Koruma Sigortası

    3. KAZA SİGORTALARI

 • Yangın Sigortaları
 • Oto Kaza Sigortaları
 • Oto Sorumluluk Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Mühendislik Sigortaları
 • Ferdi Kaza Sigortaları

CAN SİGORTASINDAN KAYNAKLI SİGORTA ÇEŞİTLERİ

    1. HAYAT SİGORTALARI

 • Ölüm Hali Sigortası …
 • Grup Hayat Sigortası …
 • Maluliyet Sigortası …
 • Ferdi Kaza Sigortası …
 • Sağlık Sigortası …
 • Özel Durum Sigortası

    2. SAĞLIK SİGORTLARI

 • Yatarak Tedavi Sağlayan Ürünler
 • Ayakta Tedavi Sağlayan Ürünler
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ürünleri
 • Acil Müdahale Giderlerini Karşılayan Ürünler
 • Seyahat Sağlık Sigortası

Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıklarına ilişkin ofisimizce özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz..

MMT HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

DENİZ HUKUKU
TIBBİ HATALAR SONRASI TAZMİNAT
Menü