Bir idari işlem olan ‘kamulaştırma’ temel hak ve özgürlerden biri olan mülkiyet hakkına dokunmaktadır. Bu bağlamda, bu işlemin hukuka uygun olarak yapılması ve bu işlem sonucunda kişilerin mağdur edilmemesi büyük önem arz etmektedir. MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kamulaştırma hukuku kapsamında doğabilecek hukuki ihtilafların çözülmesinde müvekkillerini temsil etmektedir.

      Kamulaştırma hukuku kapsamında büromuzun sunduğu hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

  • Kamulaştırma kararının iptaline ilişkin davaların takibi,
  • Kamulaştırma bedel tespit davasının takibi,
  • Acele kamulaştırmaya ilişkin davaların açılması ve takibi,
  • Kamulaştırmadan vazgeçme ve geri almaya ilişkin davalar takibi,
  • Kamulaştırmasız el atma davaları,
  • Maddi düzeltim davaları,
  • Kamulaştırmasız el atma durumunda müdahalenin men’i davası açılması ve takibi,

Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıklarına ilişkin ofisimizce özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz..

MMT HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

SPOR HUKUKU
MİRAS HUKUKU
Menü