MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, günümüzde çeşitli hukuki ihtilafların sıklıkla karşılaşıldığı gayrimenkul hukuku alanında sahip olduğu tecrübeyle müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta ve işlemleri takip etmektedir.

      Büromuzun gayrimenkul hukuku kapsamında sunduğu başlıca hizmetler:

 • Taşınmaz üzerinde ayni hakların tescil ve terkin edilmesi,
 • Taşınmaz üzerinde kişisel hakların şerh edilmesi ve kaldırılması,
 • Alım hakkından doğan tescile zorlama davasının açılması ve takibi,
 • İpotek tesis edilmesi ve terkini,
 • El atmanın önlenmesi davasının açılması ve takibi,
 • Tapu iptal davası açılması ve takibi,
 • Tapu sicilinin düzeltilmesi,
 • Satış sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan hukuki ihtilafların takibinin yapılması,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira sözleşmelerinden doğan hukuki ihtilafların çözülmesi,
 • Konusu gayrimenkul olan her çeşit hukuki ihtilafların çözülmesi huşunda danışmanlık hizmeti sunulması ve davaların takibi,
 • İmar planından kaynaklanan davaların açılması ve takibi,

Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıklarına ilişkin ofisimizce özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz..

MMT HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

MİRAS HUKUKU
DENİZ HUKUKU
Menü