MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak içinde bulunduğumuz dünyanın her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılanması noktasında önemli bir konuma sahip olan Enerji Hukuku alanında da deneyimle avukatlarla müvekkillerimizin yanında bulunmaktan mutluluk duyarız.

Büromuzun, bu kapsamda sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

  • Enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile ilgili işlemlerde danışmanlık yapılması ve EPDK mevzuatından kaynaklanabilecek sorunların çözümü,
  • Enerji şirketlerinin kuruluşu ve bu şirketlere danışmanlık yapılması,
  • Enerji şirketlerinin satın alınması ile ilgili sözleşme hazırlanması ve danışmanlık hizmeti sunulması,
  • ÇED raporu alınması ve ÇED raporuna karşı açılmış olan davaların takibi,
  • Enerji sektörü ile ilgili diğer sözleşmelerin hazırlanması,
  • EPDK ve idari makamlar tarafından kesilen cezalara itiraz, cezaların iptali ve ilgili durumlarda müvekkillerimizin haklarının ve çıkarlarının gözetilmesi,

MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bizler yukarıda belirtilen durumlar için siz değerli müvekkillerimizin yanlarındayız.
Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıkları hakkında büromuz tarafından özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz.

YABANCI KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNMESİ
ŞİRKETLER HUKUKU
Menü