MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu deniz ticaret prhukuku, lojistik ve taşımacılık faaliyetleri, deniz sigortaları hukuku, deniz iş hukuku, gemi finansmanı hukuku, kara taşıma hukuku ve milletlerarası ticaret hukuku konularıyla ilgili davalarının takibi, alacak tahsili, sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi konularında deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir.

    Avukatlarımız gemi acentalarından, havayolu işletmelerine, taşıma acentelerinden, lojistik hizmet veren şirketlere, uzanan sektörün pek çok farklı oyuncusuna hizmet sağlamaktadırlar. Deniz ticaret hukuku, lojistik ve taşımacılık faaliyetleri ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 • Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması,
 • Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkileri,
 • Avaryalar, çatma, kurtarma, yardım meseleleri,
 • Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hakları ve teminatları,
 • Navlun ve taşıma araçları sigortaları, konşimentolar, belgelendirme, test ve gözetim sözleşme ve uygulamaları,
 • Deniz Ticaret Hukuku uyuşmazlık çözümü ve alacak icra takibi hizmetleri
 • Gemi tutuklama, tutuklu gemiyi kurtarma,
 • Deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar,
 • Yükün hasarı, ziyaı ve kaybı,
 • C/P ihtilafları, çatma, yardım ve kurtarma, müşterek avarya,
 • Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki,
 • Gemi siciline tescil ve sicilden terkin,
 • Gemi üzerine ipotek tesisi ve deniz hukukunun cari olduğu diğer tüm konularda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti sağlamak.

    Ayrıca Ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesinde MMT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kapsamlı çalışmaları vardır.

    Makalelerimiz isimli bölümde burada yer alan konu başlıklarına ilişkin ofisimizce özenle yazılan makalelerimizi okuyabilirsiniz..

MMT HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

GAYRİMENKUL HUKUKU
ZARAR VE CAN SİGORTALARINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT
Menü